Pantun merupakan puisi tradisional yang sememangnya mempunyai keindahannya yang tersendiri dan sesuai untuk disisipkan dalam apa-apa teks sama ada teks pengacara majlis atau teks ucapan. Penggunaan pantun dalam sesuatu teks bukan sahaja menyerikan teks tetapi juga mampu menghidupkan sesuatu teks itu. Keindahan bahasa dalam pantun mampu menarik perhatian hadirin untuk kembali mendengar atau memberi perhatian dalam sesuatu majlis. Diharapkan semua pantun yang terdapat dalam buku ini dapat membantu anda mengindahkan teks pengacara majlis dan teks pengucapan awam dengan baik dan menarik.